พนักงานขาย (Sale Representative)

Full-Time
Posted 2 months ago

บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับ–ส่งเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่รับ–ส่งเอกสาร)
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย)
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

 • โบนัสประจำปี
 • ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย 
 • เบี้ยขยันรายเดือน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.